top of page
111.jpg

הקלטה של קריינות

קריינות מקצועית צריכה להיות נעימה לאוזן ומתאימה ולאווירה אותה אנו רוצים להעביר למאזין.

לדוגמא: בקריינות למצגת אינפורמטיבית הקריינות תהיה רגועה ורשמית

לעומת זאת קריינות לסרטון הסבר עם קריקטורות מצחיקות הקריינות צריכה להיות

אנרגטית ומשעשעת.

הקריין או הקריינית צריכים לדעת

לתת אינטרפרטציה (פרשנות) נכונה לטקסט

ולדעת את חוקי הלשון וההגייה הנכונים של אותו טקסט

 

קריינות טובה נמדדת ביכולת

להעביר מסר ואווירה באותה עת

ולאפשר למאזין להתמקד, להתחבר ולהבין את הנאמר .

bottom of page