top of page

הגברת עוצמה בהקלטה

הרבה פעמים אנו מקליטים קטע אודיו

במכשיר הקלטה או בטלפון, אך איכות השמע

ועוצמת השמע של ההקלטה מאוד חלשות.

אז פשוט מגבירים ? לא בדיוק.

ברגע שנגביר את כל הווליום

"רצפת הרעש" תעלה אף היא .

 

העוצמה של הסאונד אותו התכוונו להקליט

והעוצמה של הרעש קרובות מאוד

ולכן צריך כלים מיוחדים וידע מקצועי

על מנת לבודד את הסאונד הרצוי

מתוך ההקלטה ולהגביר רק אותו

מבלי להגביר גם את הרעש לאותה עוצמה .

לשליחת הקובץ : לחצו כאן

bottom of page