top of page

צליל המתנה

קריינות + מוסיקה מקורית – 195 ₪(מבצע מיוחד) 

*לא כולל מע"מ

ג'ינגל עיסקי (זמריר)

זמר\ת + לחן ומוסיקה מקורית – 650 ₪ (מבצע מיוחד) 

 

נתב שיחות עד 10 שלוחות

קריינות + מוסיקה מקורית – 299 ₪ (מבצע מיוחד) 

*כל נתב נוסף בעלות של 299 ₪ 

 

הקלטת קריינות כללית

350 ₪ לקטע בן 60 שניות .

*קריינות של טקסט ארוך מתומחרת לפי שעה

בעלות של 700 ₪ לשעת הקלטה ללא מוסיקת רקע.

סינון וניקוי רעשי רקע מהקלטה

450 ₪ (לקטע של עד 30 דקות)

 

המרות – המרת תקליט לקובץ אודיו

250 ₪  ללא סינון רעשים ושיפור הסאונד .

המרת תקליט לקובץ אודיו כולל סינון רעשים ושיפור הקלטה 600 ₪

 

שעת אולפן לעריכות שונות של אודיו

בליווי טכנאי סאונד מקצועי 

 450 ₪ לשעה \200 ₪ לחצי שעה.

כל המחירים כוללים את הקריינים הקבועים שלנו באולפנים 

(קריינים אחרים ו\או שפות אחרות בתוספת תשלום)

bottom of page